Vải thun

PK MESH

Mã: MA003-PK

Khổ: 44"

Định lượng: 195 gsm

100% Polyester

MESH DC

Mã: MA003-DC

Khổ: 44"

Định lượng: 192 gsm

100% Polyester

MESH B

Mã: MA003-B

Khổ: 44"

Định lượng: 170 gsm

100% Polyester

MESH

Mã: MA003

Khổ: 44"

Định lượng: 170 gsm

100% Polyester

VISA L72

Mã: MA002-7

Khổ: 44"

Định lượng: 150 gsm

100% Polyester

VISA

Mã: MA002

Khổ: 44"

Định lượng: 140 gsm

100% Polyester

DỰNG LƯỚI

Mã: MA001-D

Khổ: 1M60

Định lượng: 32 gsm

100% Polyester