Vải thun

VISA 130G

Mã: MA099

Khổ: 44"

Định lượng: 108 gsm

100% Polyester

JERSEY 260G

Mã: MA095

Khổ: 60"

Định lượng: 160 gsm

100% Polyester

SINGLE JERSEY POLY

Mã: MA066

Khổ: 60"

Định lượng: 130 gsm

100% Polyester

SINGLE JERSEY

Mã: MA063

Khổ: 60"

Định lượng: 165 gsm

65% Polyester, 35% Cotton

RIB 1*1

Mã: MA054

Khổ: 2m02

Định lượng: 300 gsm

100% Polyester

TOSH MESH

Mã: MA021

Khổ: 44"

Định lượng: 195 gsm

100% Polyester

JERSY 1D

Mã: MA017

Khổ: 44"

Định lượng: 170 gsm

100% Polyester

SINGLE JERSEY

Mã: MA012

Khổ: 60"

Định lượng: 140 gsm

65% Polyester, 35% Cotton

SOSOLEX

Mã: MA011

Khổ: 54"

Định lượng: 232 gsm

100% Polyester