Vải thun

LYCRA

Mã: MA006-C

Khổ: 54"

Định lượng: 150 gsm

92% Polyester, 8% Spandex

THUN (JERSEY)

Mã: MA006

Khổ: 44"

Định lượng: 110 gsm

100% Polyester

KHĂN LÔNG SỌC

Mã: MA005-S

Khổ: 68"

Định lượng: 220 gsm

18 Poly, 21% PE, 61% Cotton

KHĂN LÔNG

Mã: MA005

Khổ: 62"

Định lượng: 250 gsm

100% Polyester

ELION E

Mã: MA004-E

Khổ: 44"

Định lượng: 170 gsm

100% Polyester

ELION

Mã: MA004

Khổ: 44"

Định lượng: 160 gsm

100% Polyester

MESH W

Mã: MA003-W

Khổ: 44"

Định lượng: 150 gsm

100% Polyester

MESH J539

Mã: MAJ539

Khổ: 44"

Định lượng: 230 gsm

100% Polyester

CK MESH

Mã: MA003-CK

Khổ: 44"

Định lượng: 166 gsm

100% Polyester