Sản phẩm

NYLEX 5.5

Mã: MA013-C

Khổ: 60"

Định lượng: 125 gsm

100% Polyester

NYLEX

Mã: MA013

Khổ: 54"

Định lượng: 180 gsm

100% Polyester

LƯỚI MÈ TC

Mã: MA012-C

Khổ: 1m58

Định lượng: 120 gsm

65% Polyester, 35% Cotton

SINGLE JERSEY

Mã: MA012

Khổ: 60"

Định lượng: 140 gsm

65% Polyester, 35% Cotton

SOSOLEX

Mã: MA011

Khổ: 54"

Định lượng: 232 gsm

100% Polyester

LYCRA

Mã: MA006-C

Khổ: 54"

Định lượng: 150 gsm

92% Polyester, 8% Spandex

INTERLOCK

Mã: MA006-A

Khổ: 1M60

Định lượng: 120 gsm

100% Polyester

THUN (JERSEY)

Mã: MA006

Khổ: 44"

Định lượng: 110 gsm

100% Polyester

KHĂN LÔNG SỌC

Mã: MA005-S

Khổ: 68"

Định lượng: 220 gsm

18 Poly, 21% PE, 61% Cotton