Sản phẩm

TOSH MESH

Mã: MA021

Khổ: 44"

Định lượng: 195 gsm

100% Polyester

LƯỚI X5 MỜ

Mã: MA020-B

Khổ: 1m60

Định lượng: 70 gsm

100% Polyester

LƯỚI X5

Mã: MA020

Khổ: 1m60

Định lượng: 120 gsm

100% Polyester

LƯỚI X3

Mã: MA019

Khổ: 70"

Định lượng: 64 gsm

100% Polyester

MESH 2*2

Mã: MA018

Khổ: 64"

Định lượng: 60 gsm

100% Polyester

JERSY 1D

Mã: MA017

Khổ: 44"

Định lượng: 170 gsm

100% Polyester

TRICOT 50/24

Mã: MA014-H

Khổ: 62"

Định lượng: 100 gsm

100% Polyester

TRICOT CÀO

Mã: MA014-A

Khổ: 60"

Định lượng: 190 gsm

100% Polyester

TRICOT SATIN

Mã: MA014

Khổ: 44"

Định lượng: 135 gsm

100% Polyester