Sản phẩm

SINGLE JERSEY

Mã: MA063

Khổ: 60"

Định lượng: 165 gsm

65% Polyester, 35% Cotton

LƯỚI X7

Mã: MA061

Khổ: 60"

Định lượng: 230 gsm

100% Polyester

HAI DA (DC)

Mã: MA060-A

Khổ: 44"

Định lượng: 178 gsm

100% Polyester

HAI DA 220G

Mã: MA060

Khổ: 1m60

Định lượng: 220 gsm

100% Polyester

TRICOT SỌC BÓNG

Mã: MA057-A

Khổ: 1m60

Định lượng: 140 gsm

100% Polyester

SỌC BÓNG

Mã: MA057

Khổ: 1m60

Định lượng: 135 gsm

100% Polyester

RIB 1*1

Mã: MA054

Khổ: 2m02

Định lượng: 300 gsm

100% Polyester

HẠT MÈ 140G

Mã: MA037

Khổ: 1m60

Định lượng: 140 gsm

100% Polyester

LƯỚI X5-2

Mã: MA023

Khổ: 1m60

Định lượng: 100 gsm

100% Polyester