Sản phẩm

THUN 3D

Mã: MA084

Khổ: 1m60

Định lượng: 120 gsm

100% Polyester

RIB SỌC BÓNG

Mã: MA082

Khổ: 54"

Định lượng: 220 gsm

100% Polyester

LƯỚI X3 (LỔ NHỎ)

Mã: MA080

Khổ: 44"

Định lượng: 51 gsm

100% Polyester

VOAN

Mã: MA076

Khổ: 1m60

Định lượng: 39 gsm

100% Polyester

LƯỚI X5-2 (LỔ NHỎ)

Mã: MA074

Khổ: 1m60

Định lượng: 110 gsm

100% Polyester

PIQUE

Mã: MA068

Khổ: 1m66

Định lượng: 190 gsm

100% Polyester

MINI WAFFLE

Mã: MA067

Khổ: 1m60

Định lượng: 166 gsm

100% Polyester

SINGLE JERSEY POLY

Mã: MA066

Khổ: 60"

Định lượng: 130 gsm

100% Polyester

TRICOT 75/72

Mã: MA065

Khổ: 62"

Định lượng: 80 gsm

100% Polyester