Dệt may sẽ gặp khó


Trong đó chính sách tăng lương tối thiểu, tăng số tiền trích nộp bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn sẽ khiến chi phí tăng, lợi nhuận bị ảnh hưởng.
Tại buổi họp bàn kế hoạch năm 2016, ông Trần Việt – trưởng ban tổng hợp pháp chế Tập đoàn Dệt may VN (Vinatex) – khuyến cáo ngành dệt may VN sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trên.

Ngoài ra, việc phá giá đồng tiền của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia… cũng tác động đến giá xuất khẩu sản phẩm dệt may VN.

Doanh thu trong năm 2015 của Vinatex ước đạt 52.655 tỉ đồng (tăng 11% so với năm 2014), kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,4 tỉ USD (tăng 10%) và lợi nhuận trước thuế khoảng 1.350 tỉ đồng. Năm 2016, doanh thu Vinatex dự kiến tăng 8% và lợi nhuận trước thuế tăng 10%