Vải thun Interlock

INTERLOCK

Mã: MA006-A

Khổ: 1M60

Định lượng: 120 gsm

100% Polyester